Activitatile Proiectului

Proiect " Stagiul de practică – o șansă către succesul profesional " ID 135732

 

Activităţi în anul I de implementare

 

Activitatea 1 –Managementul proiectului

1.1 Instruire si pregatire echipa de implementare

1.2 Elaborare si actualizare plan de actiune (PA), matrice de monitorizare si raportare

            1.3 Implementare, monitorizare si evaluare PA

            1.4. Derularea procedurilor de achizitie

            1.5. Amenajare, echipare si dotare spatii

            1.6. Auditul proiectului -activitate subcontractata

            1.7.Expertiza contabila- activitate subcontractata

            1.8. Arhivarea - activitate subcontractata

Activitatea 2. Asigurarea vizibilitatii proiectului si dezvoltarea unei retele de parteneriat la nivel local in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa

2.1 Realizare pagina web si materiale de promovare a proiectului flyere,afise,brosuri, pliante, presa scrisa)

            2.2 Transmitere informatii pe diferite canale: flyere,afise,brosuri, pliante, presa scrisa, site

            2.3 Organizare si realizare conferinta lansare proiect

            2.5 Promovarea unei retele de parteneriat la nivel local in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa

 

Activitatea 3 –Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a 420 de studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale)

3.1 Identificarea participantilor la programele de consiliere si orientare profesionala

3.2 Elaborarea materialelor suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala

3.3 Selectarea si recrutarea a a 420 de studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale)

in vederea furnizari serviciilor de consiliere si orientare profesionala in cariera

3.4 Furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala a beneficiarilor identificati

Activitatea 4 –Efectuarea stagiilor de practica pentru a 420 de studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale)

4.1 Identificarea necesarului de forta de munca pe termen lung ale agentilor economici colaboratori si a tipului de competente solicitate de catre acestea

4.2 Elaborarea materialelor suport pentru stagiile de practica a studentilor

4.3 Selectarea mentorilor/tutorilor de practica pentru fiecare agent economic si instruirea lor

4.4 Stabilirea grupelor de studenti care vor participa la stagiile de practica in functie de aptitudinile proprii

4.5 Derularea stagiilor de practica la firmele cu care s-au semnat conventiile cadru

Activitatea 5 –Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica

5.1 Evaluare activitatii studentilor pe parcursul stagiilor de pregatire practica

 

Activităţi în anul II de implementare

 

Activitatea 1. A1. Managementul proiectului

1.3 Implementare, monitorizare si evaluare PA

1.4. Derularea procedurilor de achizitie

1.6. Auditul proiectului -activitate subcontractata

1.7.Expertiza contabila- activitate subcontractata

1.8. Arhivarea - activitate subcontractata

Activitatea 2 –Asigurarea vizibilitatii proiectului si dezvoltarea unei retele de parteneriat la nivel local in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata active

1.2       Transmitere informatii pe diferite canale: flyere,afise,brosuri, pliante, presa scrisa, site

2.5 Promovarea unei retele de parteneriat la nivel local in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata active

Activitatea A4. Efectuarea stagiilor de practică pentru 420 de  studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale)

4.4 Stabilirea grupelor de studenti care vor participa la stagiile de practica in functie de aptitudinile proprii

4.5 Derularea stagiilor de practica la firmele cu care s-au semnat conventiile cadru

Activitatea 5 –Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica

5.1 Evaluare activitatii studentilor pe parcursul stagiilor de pregatire practica

5.2 Recompensarea studentilor cu rezultate deosebite la practica in baza evaluarii facute de catre mentorii /turori de practica

5.3 Elaborarea unui ghid de bune practici privind stagiile de practica a studentilor

2.4 Organizare si realizare conferinta finalizare proiect