Obiectivele proiectului

Obiectivul general

Dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 420 de  studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale) in scopul cresterii insertii mai rapide pe piata muncii din Regiunea Sud-Est. Prin activitatile proiectului se urmareste sa se creeze securitate emotionala studentilor, sa stimuleze motivatia lor de a se integra in societate, sa stimuleze increderea in sine si nevoia de a se alatura unui grup social si profesional, sa ii invete pe studenti principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranta de sine, autocontrolul si ultimul, dar nu cel din urma, sa creeze premise de dezvoltare a unei carieri, inclusiv sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa.

 

Obiectivele specifice

OB1. Promovarea de parteneriate intre universitate si mediul de afaceri pentru facilitarea tranzitiei a 420 studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale) de la scoala la viata activa prin desfasurarea stagiilor de pregatire practica in regiunea Sud-Est. Obiectivul specific nr.1 corespunde activitatii nr 1, 2, si 4. OB2. Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala oferite in cadrul universitatii pentru 420 studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale) in vederea facilitarea tranzitiei de la educatie la piata munci. Obiectivul specific nr.2 corespunde activitatii nr 1 si 3. OB3: Cresterea adaptabilitatii a 420 studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale) la cerintele pietei muncii si la cerintele specifice locului de munca prin participarea la stagii de practica. Obiectivul specific nr.3 corespunde activitatii 1, 4 si 5, iar efectuarea stagiilor de practica urmareste atat consolidarea motivatiei pentru integrarea pe piata muncii, cat si dezvoltarea competentelor care sa le permita mentinerea unui loc de munca.

Obiective orizontale ale POSDRU

  • Egalitate de şanse               X  
  • Dezvoltare durabilă              X 

Egalitate de şanse

Promovarea egalitatii de sanse contribuie la coeziunea sociala, iar dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale presupune implicarea directa a tuturor actorilor sociali din sectorul public si privat, inclusiv societatea civila. Proiectul, atat in faza de design, cat si in faza de implementare, si-a propus sa respecte principul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la categorii defavorizate. La formarea echipei de management si de experti ale proiectului, criteriul de care se va tine cont este cel al pregatirii si experientei profesionale, promovandu-se egalitatea de sanse si nediscriminarea. Posturile propuse in proiect vor fi ocupate in proportie de peste 50% de catre femei cu experienta si competente profesionale adecvate grupului tinta. In cadrul fiselor de post care se vor elabora vor fi mentionate atributii nediscriminatorii. Salarizarea in cadrul proiectului se va face in functie de performantele personalului din echipa de management si cea de experti si de complexitatea activitatilor si responsabilitatile posturilor. Proiectul promoveaza egalitatea de gen si de tratament egal intre femei si barbati in relatiile de munca si in urma activitatilor realizate, cu un impact pozitiv pe termen lung, se va facilita accesul nediscriminatoriu al grupului tinta la alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati. Principiile si standardele institutionale in domeniul egalitatii de sanse sunt cunoscute si promovate de echipa de implementare a proiectului.

Dezvoltare durabilă


Din perspectiva dezvoltarii durabile proiectul vizeaza doua componente esentiale ale oricarei strategii de dezvoltare durabila si anume cresterea sanselor de ocupare si implicit asigurarea incluziunii sociale a 375 de studenti. Proiectul fiind din categoria celor finantate prin POS DRU, va fi elaborat si implementat avand in vedere strategia UE privind dezvoltarea durabila.