Parteneri

Proiectul este implementat de către Universitatea Danubius din Galati, în parteneriat cu:

Asociatia ,,Centrul pentru Strategii și Politici Europene"

 

Descrierea activităţii partenerului

Partenerul este un furnizor autorizat de formare profesionala, infiintat in conformitate cu Ordonanta nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, ca o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având ca scop promovarea strategiilor si politicilor europene pentru dezvoltare economică si socială a localitătilor si regiunilor din România, dezvoltarea mediului de afaceri, cooperarea transnatională si interregională precum si promovarea valorilor democratice si civice europene. Partenerul furnizeaza cursuri de formare profesionala recunoscute de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Autoritatea Nationala pentru Calificari, fiind asigurata astfel premisa initierii unei relatii de parteneriat, in cadrul careia partenerul va furniza expertiza de care dispune si va pune la dispozitia solicitantului competentele personalului cu pregatire didactica, in vederea atingerii cu succes a obiectivelor stabilite prin prezentul proiect.

 

Experienţa relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului

Experienta Partenerului este recomandata de membrii fondatori, persoane juridice care au dezvoltat si implementat deja numeroase proiecte atat in domeniul formarii profesionale cat si in consultanta in vederea implementarii proiectelor astfel: 2 proiecte finalizate, finantate in cadrul POSDRU- DMI 2.3; 2 proiecte finalizate, finantate in cadrul POSDRU- DMI 5.2 precum si alte proiecte implementate in cadrul POSDRU pe aceste Domenii de Interventie in calitate de partener. Asociatia este deja implicată în numeroase proiecte care sustin dezvoltarea resurselor umane în România prin ridicarea gradului de calificare a personalului si/sau calificarea acestuia sau prin organizarea de cursuri de specializare sau perefctionare pentru cresterea calitătii serviciilor oferite cât si pentru scăderea ratei somajului. Aceasta se implică activ în dezvoltarea turismului prin măsuri active în ce priveste formarea profesională, organizarea de burse ale locurilor de muncă, perfectionarea si specializarea personalului angajat. In acest context, importanta majora acordata de partener dezvoltarii resurselor umane, coroborata cu obiectivele sale strategice, aflate in corelatie cu obiectivele prezentului proiect, sunt premisa implementarii cu succes a activitatilor propuse. Implicarea Partenerului în numeroase proiecte ce se axează pe dezvoltarea resurselor umane și incluziune socială dovedește capacitatea de a gestiona cu succes fonduri europene și de a atinge indicatorii propuși, fapt posibil doar prin intermediul unui management eficient și resurse umane competente.

Activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

Partenerul se va implica in urmatoarele activitati si subactivitati: A1. Managementul proiectului; 1.3 Implementare, monitorizare si evaluare PA; 1.4. Derularea procedurilor de achizitie; 2.2 Transmitere informatii pe diferite canale: flyere,afise,brosuri, pliante, presa scrisa, site; 2.5 Promovarea unei retele de parteneriat la nivel local in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa; 3.5 Evaluarea impactului serviciilor in domeniul consilierii, orientarii profesionale la nivelul facultatiilor; 4.4 Stabilirea grupurilor de studenti care vor participa la stagiile de practica in functie de aptitudinile proprii; 5.3 Elaborarea unui ghid de bune practici privind stagiile de practica a studentilor de la specializarile: economie, drept si comunicare si relatii internationale.