Rezultatele proiectului

În urma implementării proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

Activitatea 1: Capacitatea de implementare instalata si operationala: echipa de implementare instruita cu privire la obiectivele proiectului si metodologia de implementare; planul de actiune, matricea de montorizare si raportare si procedurile realizate; procedurile de achizitie publica; rapoarte tehnico-financiare si cererile de rambursare transmise; auditul extern realizat; documentele arhivate.

Rezultatul obtinut prin implementarea activitatii nr.1 contribuie la realizarea obiectivelor specifice al proiectului- nr.1, 2 si 3.

Activitatea 2. Rezultate anticipate: evenimentul de lansare care contine si conferinta de presa realizat, web-site-ul proiectului realizat, 2000 brosuri, 2000 flyere, 4000 de pliante care promoveaza proiectul, 800 de mape de prezentare a proiectului, mesaje cheie transmise pe diferite canale: flyere, pliante, presa scrisa, site; 1 banner, 3roll-up-uri, 200 de afise; eveniment diseminare informatii care include o conferinta de presa la finalizarea implementarii proiectului realizat; 800 mape profesionale realizate. Rezultatele obtinut prin implementarea activitatii nr. 2 contribuie la realizarea obiectivelor specifice nr.1.

Activitatea 3. Rezultate: materialele suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala elaborate; selectarea si recrutarea a 420 de studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale)  in vederea furnizari serviciilor de consiliere si orientare profesionala in cariera-realizat; furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala a  beneficiarilor identificati; evaluarea impactului serviciilor in domeniul consilierii, orientarii profesionale a studentilor realizat. Rezultatele anticipate corespunzatoare activitatii nr. 3 contribuie la realizarea obiectivului specific al proiectului nr.2.

Activitatea 4: Rezultate: materialele suport pentru stagiile de practica a studentilor elaborate; 24 de mentorilor de practica pentru fiecare agent economic si instruirea lor; stabilirea a 30 de grupe de studenti care vor participa la stagiile de practica in functie de aptitudinile proprii; stagii de practica la firmele cu care s-au semnat conventiile cadru pentru 420 de studenti (150 specializarea economie, 200 specializarea drept si 70 specializarea comunicare si relatii internationale) – realizate. Rezultatele activitatii numarul 4 duc la obiectiv specific al proiectului nr. 1 si 3.

Activitatea 5. Rezultate: evaluare activitatii a 420 de studenti pe parcursul stagiilor de pregatire practica realizat; recompensarea a 108 studenti cu rezultate deosebite la practica in baza evaluarii facute de catre mentorii de practica realizat; elaborarea unui ghid de bune practici privind stagiile de practica a studentilor de la specializarile: economie, drept si comunicare si relatii internationale - realizat.Rezultatele activitatii numarul 5 duc la indeplinirea celui de-al treilea obiectiv specific al proiectului, dar si a obiectivului general al proiectului.